Kìm phẫu thuật,gặm đĩa đệm,gian đốt,khỏe,mũi thẳng 6x10mm,178mm,53-1220,Symmetry,Mỹ

25 /102016

Kìm phẫu thuật,gặm đĩa đệm,gian đốt,khỏe,mũi thẳng 6x10mm,178mm,53-1220,Symmetry,Mỹ

Kìm phẫu thuật,gặm đĩa đệm,gian đốt,khỏe,mũi thẳng 6x10mm,178mm,53-1220

Hãng sản xuất: Symmetry - Mỹ

Ứng dụng: Phẫu thuật cột sống

 

 

 

Liên kết:trung cap y trung cấp y trung cap duoc trung cấp dược tuyen sinh duoc quả hút dẫn lưu

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

HQ MEDICAL Co., LTD

  • Goup 4, La Khe Ward, Ha Dong Dist, Hanoi City, Vietnam
  • +84 463282387
  • hqmedicalvn@hqmedical.com.vn
  • + 84 33523976