hqmedical

Nhân Sự

NHÂN SỰ TẠI HQ HÀ NỘI

 

Nhân sự tham gia phát triển tại Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế HQ Hà Nội được tham gia đào tạo:

 

- Được tham gia các khóa học trong nước, ngoài nước do chuyên gia trong nước và nước ngoài giảng dạy.

 

- Công ty tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện cán bộ mới để biết phương pháp làm việc.

 

- Có chế độ phát triển năng lực của cán bộ khi các cán bộ có sự cam kết và cống hiến.

 

- Được hường đầy đủ các quyền lợi theo qui định của nhà nước về luật lao động


 

Thông tin liên hệ về tuyển dụng, hồ sơ theo địa chỉ của chúng tôi:

 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: TỔ DÂN PHỐ 4 - PHƯỜNG LA KHÊ - QUẬN HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: 0463282387

Email: hqmedicalvn@hqmedical.com.vn

HQ MEDICAL Co., LTD

  • Goup 4, La Khe Ward, Ha Dong Dist, Hanoi City, Vietnam
  • +84 463282387
  • hqmedicalvn@hqmedical.com.vn
  • + 84 33523976