hqmedical

Tên trang mới

NHÂN SỰ

Nhân sự tham gia phát triển công ty HQ HÀ NỘI được hưởng các chế độ:

- Được tham gia các khóa học trong nước, ngoài nước do chuyên gia trong nước và nước ngoài giảng dạy.

- Công ty tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện cán bộ mới để biết phương pháp làm việc.

- Có chế độ phát triển năng lực của cán bộ khi các cán bộ có sự cam kết và cống hiến.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo qui định của nhà nước.


Thông tin liên hệ về tuyển dụng, hồ sơ theo địa chỉ của chúng tôi:

Email: hqteam1medical.vn@gmail.com

HQ MEDICAL Co., LTD

  • Goup 4, La Khe Ward, Ha Dong Dist, Hanoi City, Vietnam
  • +84 463282387
  • hqmedicalvn@hqmedical.com.vn
  • + 84 33523976