hqmedical

BỘT XƯƠNG SINH HỌC NANOGEL-TEKNIMED FRANCE

25 /102016

BỘT XƯƠNG SINH HỌC NANOGEL-TEKNIMED FRANCE

BỘT XƯƠNG SINH HỌC NANOGEL HÃNG SẢN XUẤT :TEKNIMED- FRANCE NANOGEL® bone substitute comes in the form of an apatite gel designed to replace bone with an osteoconductive material. NANOGEL® is a material designed to fill bone defects that are not...

Xem thêm >
ARTHROPLASTY /TRANSYSTEME FRANCE

25 /102016

ARTHROPLASTY /TRANSYSTEME FRANCE

KHỚP HÁNG HÃNG SẢN XUẤT :TRANSYSTEME -FRANCE Press-fit design with peripherical grooves and flattened dome Cementless cup with HA coating Optional screws

Xem thêm >
Garo hơi chỉnh hình Komprimeter - Đức

25 /102016

Garo hơi chỉnh hình Komprimeter - Đức

Garo hơi chỉnh hình komprimeter có hai bao đo dành cho bắp đùi và bắp tay dễ sử dụng với đồng hồ đo áp lực.

Xem thêm >
  • 1
  • 2

HQ MEDICAL Co., LTD

  • Goup 4, La Khe Ward, Ha Dong Dist, Hanoi City, Vietnam
  • +84 463282387
  • hqmedicalvn@hqmedical.com.vn
  • + 84 33523976